Tốp 100 trường đại học danh tiếng tại Việt Nam

Dưới đây là danh sách 100 trường đại học tại Việt Nam, bao gồm các trường đại học nổi tiếng và phổ biến tại thời điểm cập nhật (tháng 9, 2021). Đây là một danh sách đại diện và không phải là toàn bộ trường đại học ở Việt Nam:

Ảnh thẻ Hằng Nga 

 1. Đại học Quốc gia Hà Nội (Hanoi National University)
 2. Đại học Bách Khoa Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology)
 3. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội (University of Social Sciences and Humanities, Hanoi)
 4. Đại học Ngoại thương (Foreign Trade University)
 5. Đại học Luật Hà Nội (Hanoi Law University)
 6. Đại học Tài chính – Ngân hàng (Banking University of Ho Chi Minh City)
 7. Đại học Y Hà Nội (Hanoi Medical University)
 8. Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (University of Transport and Communications)
 9. Đại học Kinh tế Quốc dân (National Economics University)
 10. Đại học Sư phạm Hà Nội (Hanoi Pedagogical University)
 11. Đại học Công nghiệp Hà Nội (Hanoi University of Industry)
 12. Đại học Ngoại ngữ (University of Languages and International Studies)
 13. Đại học Hà Nội – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ (Hanoi University – University of Engineering and Technology)
 14. Đại học Công nghệ (University of Technology)
 15. Đại học Khoa học Tự nhiên (University of Natural Sciences)
 16. Đại học Công nghệ Thông tin (University of Information Technology)
 17. Đại học Ngoại thương (Foreign Trade University)
 18. Đại học Sư phạm Kỹ thuật (Hanoi University of Science and Technology)
 19. Đại học Công nghiệp Hà Nội – Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội (Hanoi University of Industry – Hanoi College of Industrial Economics)
 20. Đại học Luật Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh City University of Law)
 21. Đại học Bách Khoa TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Technology)
 22. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM (University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City)
 23. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (University of Technical Education Ho Chi Minh City)
 24. Đại học Sài Gòn (University of Saigon)
 25. Đại học Quốc tế (International University)
 26. Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội (Hanoi University of Science and Technology College of Technology)
 27. Đại học Tài nguyên và Môi trường (University of Natural Resources and Environment)
 28. Đại học Kiến trúc Hà Nội (Hanoi Architectural University)
 29. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia TP.HCM (University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City)
 30. Đại học Công nghệ Công nghiệp (University of Industry Technology)
 31. Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Pham Ngoc Thach University of Medicine)
 32. Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Technology – Ho Chi Minh City College of Technology)
 33. Đại học Dân lập Hưng Yên (Hung Yen University of Technology and Education)
 34. Đại học Công nghiệp (Industrial University of Ho Chi Minh City)
 35. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC University of Industry)
 36. Đại học Ngoại ngữ – Công ty TNHH Nhà xuất bản và phát hành sách Giáo trí (ULIS – Corporation for Publishing and Teaching English (CPT)) (University of Languages and International Studies – ULIS, CPT)
 37. Đại học Công nghiệp Việt Bắc (Vietbac University of Industry)
 38. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP.HCM (University of Social Sciences and Humanities – Ho Chi Minh City)
 39. Đại học Khoa học và Công nghệ Huế (Hue University of Science)
 40. Đại học Luật Huế (Hue University of Law)
 41. Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (University of Industrial Fine Arts)
 42. Đại học Công nghiệp – Trường Cao đẳng Công nghiệp (University of Industry – College of Industry)
 43. Đại học Luật Hải Phòng (Hai Phong University of Law)
 44. Đại học Sư phạm Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (Ho Chi Minh City University of Technical Education)
 45. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội (University of Social Sciences and Humanities – Hanoi)
 46. Đại học Sư phạm Huế (Hue University of Pedagogy)
 47. Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (Danang Architecture University)
 48. Đại học Y khoa Đà Nẵng (University of Medicine and Pharmacy, Danang)
 49. Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (University of Industry Technology)
 50. Đại học Công nghệ (University of Technology)
 51. Đại học Khoa học Tự nhiên (University of Natural Sciences)
 52. Đại học Công nghệ Thông tin (University of Information Technology)
 53. Đại học Công nghiệp Hà Nội

Bài viết liên quan