Kích thước ảnh thẻ visa cho các nước phổ biến trên thế giới

 

Ảnh Visa Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi (5 x 5 cm) (canon 2,5 – 3,5 cm)

 

 

Chụp ảnh thẻ visa Mỹ

 

Ảnh visa Đức, Pháp các nước châu âu, Canada, Úc, Hàn Quốc (35mm x 45mm) (Canon 31- 35mm)

 

 

Chụp ảnh thẻ visa Châu Âu, Hàn Quốc 

 

Ảnh visa Nhật Bản 45mmx45mm ( Canon 34mm)

 

 

Chụp ảnh thẻ visa Nhật Bản 

 

Ảnh visa Trung Quốc, Ma Cao 33mm x 48mm (canon 32mm)

Chụp ảnh thẻ Visa Trung Quốc, Macao

 

Visa Việt Nam cỡ ảnh 4×6 (canon 34mm)

Chụp ảnh thẻ visa Việt Nam

 

 

Ảnh Thẻ Hằng Nga 

 

 

 

Bài viết liên quan